Tandartsenpraktijken Boúúaert

056/72.48.24

TANDHEELKUNDIGE INFO

Deze pagina is nog zeer onvolledig en wordt regelmatig aangevuld!


Op deze pagina zullen wij proberen alle aspecten van de tandheelkunde te belichten en U hiermee als patiënt zo volledig mogelijk informatie verstrekken, om wegwijs te raken in alle aspecten én behandelingen binnen de tandheelkunde.


Tandheelkunde is het laatste decennium danig geëvolueerd naar een meer gespecialiseerde discipline.  Waar voorheen een tandarts bijna alle aspecten van de tandheelkunde behandelde, spreken we de laatste jaren meer van specialisten, gespecialiseerd in een welbepaald gebied van de tandheelkunde. Dit is een tendens die zich voordoet in de gehele medische wereld en een gevolg is van onze steeds meer geëvolueerde gezondheidszorg.


U als patiënt bent betrokken partij: het gaat om Uw behandeling; dus mocht U vragen, suggesties of andere informatie wensen laat ons dit weten via 056 72 48 24HISTORIE


Tandpijn is van alle tijden, zolang de mensheid bestaat, en er zal wel altijd iemand geweest zijn die de anderen daar in wilde helpen.

Vele voorbeelden of getuigenissen uit de geschiedenis zijn bewaard gebleven; dit allemaal aanhalen zou ons te ver leiden.


Toch eentje wil ik U niet onthouden :

Inderdaad een grootoom van tandarts Eddy-Felix Boúúaert, hierboven afgebeeld, toen de “tandmeesters” per koets van jaarmarkt naar jaarmarkt trokken om de mensen te helpen met hun tandproblemen.

Meestal werden toen tanden getrokken, soms met verzachtende kruidendrankjes, doch meestal met hevig geschreeuw van pijn.  

Het geschreeuw werd overstemd door de muziek van een klein muziekgezelschap – dat meereisde of ter plaatse aanwezig was –

en er lustig op los speelde. 

Gelukkig is het in onze tijd helemaal anders – de muziek is nu achtergrond- in plaats van voorgrondgeluid.


I.  INLEIDING


De mond is het werkterrein van twee beroepsgroepen, namelijk de tandarts en de mond- en kaak arts.
Een mond- en kaakchirurg ook nog maxillo-faciaal chirurg of stomatoloog genoemd houdt zich voornamelijk bezig met chirurgische ingrepen en is verbonden aan een kliniek.


Een tandarts houdt zich bezig met behandelingen in de verschillende deelgebieden binnen de tandheelkunde als daar zijn:


De conserverende tandheelkunde: zoals het woord het zelf zegt: op een conserverende manier herstellen van gebitselementen.

    Hiertoe behoort ook de endodontologie of de specifieke behandeling der wortelkanalen (endo) van de tand.


De esthetische tandheelkunde: restaureren van gebitselementen waar iets meer aandacht aan de esthetiek wordt besteed.


Extracties: daarmee bedoelen we het verwijderen van gebitselementen om uiteenlopende redenen.


De prothetische tandheelkunde: hierin onderscheiden we de vaste prothetiek en de uitneembare prothetiek.


De parodontologie of de behandeling van alles want zich rond (para) de tand bevindt. Vooral dus tandvleesproblemen.


Temporomandibulaire gewrichtsklachten (TMJ-klachten): kaakgewrichtspijnen, tanden klemmen en knarsen


De orthodontie: dit is het corrigeren van een afwijkende tand stand zowel bij héél jonge kinderen (de vroege behandeling),

   kinderen én volwassenen.


De tandheelkundige behandeling van snurk – en apneuproblemen. ( MRA)

   Een relatief jonge specialiteit in Europa binnen de multidisciplinaire behandeling van OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom).


Elk van deze gebieden, met zijn specifieke behandelingen zullen we aansnijden in het verder verloop van deze pagina

TANDARTSENPRAKIJKEN

Boúúaert

Gullegemsestraat 6/2

8880 Sint-Eloois-Winkel


T. 056 72 48 24


Copyright ©BNCONSULT All Rights Reserved


Meester van Wijnsberghelaan 9

8531 Hulste


T. 056 72 48 24