­

MRA - HET MANDIBULAIR REPOSITIE APPARAAT,  MAD, snurkbeugel.

Het MRA is een mondapparaat , individueel op maat vervaardigd, die de onderkaak tijdens het slapen naar voor houdt waardoor
de keelholte open blijft.  Hierdoor nemen het snurken en/of apneus af. Deze apparaten (boven + onderdeel) hebben stelschroeven
die kunnen ingesteld of versteld worden zodat de gepaste positie kan vastgelegd worden (fig 4.)


fig 4 Somnodent van Somnomed.Op de markt zijn zo’n 80 tal verschillende ontwerpen van apparaten: “boil and bite” toestanden en
“Custom made” apparaten. Wij prefereren de behandeling met het custom made Somnodent Flex apparaat.
Het wordt heel goed verdragen door onze patiënten.


­

10. Verloop van de behandeling met MRA

a. Omdat er een tussenkomst voorzien is voor het apparaat moeten er twee voorwaarden voldaan worden.
Eerst en vooral moet elke patiënt een slaaponderzoek ondergaan in een erkend centrum. Als dat slaap-
onderzoek een AHI vaststelt van > dan 5 dan komt de patiënt in aanmerking voor tussenkomst door
zijn ziekenfonds.


b. In een volgende zittijd worden een aantal Rx-opnames genomen. De eerste is een OPG, dit is een
algemeen beeld van alle aanwezige tanden – deze opname dient om na te gaan of alle tanden wel voldoende
gezond en sterk zijn om het MRA te kunnen dragen. De tweede opname is een dubbele laterale schedelröntgenfoto;

hiermee simuleren we al min of meer de voorwaartse positie van de onderkaak en evalueren we het effect ervan op

de bovenste luchtweg.


c.  Optioneel kunnen we aan de hand van een simulatiebeet het effect van het MRA nabootsen tijdens een kortstondige sedatie.

Dit moet uiteindelijk de geschiktheid op de behandeling met een MRA bevestigen, indien de patiënt niet geschikt mocht zijn voor MRA behandeling wordt hij doorverwezen voor een ander behandelingsmogelijkheid.


d.  Als de patiënt geschikt wordt bevonden, wordt in deze zittijd overgegaan tot de afdrukname voor het vervaardigen van het MRA. Ook wordt in deze zittijd de meest geschikte positie van de onderkaak geregistreert met de George Gauge.


e. Na een viertal weken wordt het apparaat bij de patiënt geplaatst.


11. Antisnurkbeugel als behandeling van snurken en apneu.


a. Niet voor iedereen ?


De eerste vereiste is dat er voldoende eigen tanden aanwezig zijn in boven- en onderkaak, men neemt aan,

gemiddeld 5 in bovenkaak én 5 in onderkaak eventueel aangevuld met een partiële prothese.


Naast gezond en gave of verzorgde tanden moet ook het steunweefsel waarin de tanden zitten gezond
zijn (paradontium).  Patiënten met een volledig kunstgebit zijn niet a prior ongeschikt voor het dragen van een MRA:

extra verankeringen, zoals implantaten moeten hier hulp bieden.


Weet dat ongeveer 1/3 van de patiënten, die baat zouden hebben bij het dragen van een MRA ongeschikt zijn omwille

van ongunstige gebits- en/of kaaktoestand. Gelukkig is er een kentering in de mondgezondheid.


Naast een gezonde gebits- en kaaktoestand is ook vereist dat de patiënt voldoende de mond kan openen
(> 25mm) en de onderkaak minstens 5 mm naar voor kan schuiven (protruderen).


Het apparaat geneest U niet echt, het omzeilt het probleem van een nauwe keel en/of slappe weefsels in
mond en keel waardoor snurken en obstructies ontstaan.  U moet dus het apparaat Uw leven lang elke
nacht blijven dragen!
!Een MRA behandeling is doeltreffend bij patiënten met onacceptabel snurken en licht tot matig OSAS!


b.  Bijzonderheden


Ondertussen zijn er wereldwijd zo’n 90 tal verschillende snurkapparaten geregistreerd, waakzaamheid is dus geboden.

Laat U door deskundigen adviseren, wij zijn als specialisten niet voor niks geaccrediteerd door het EADSM !


De antisnurkbeugel heeft vele synoniemen: intraorale prothese, oral appliance, oral device, monobloc of

MAD (mandibular advancement device).

De meest gebruikte apparaten bestaan uit twee delen al of niet verbonden met een stelschroef. In tegenstelling tot de verkrijgbare boil and bite apparaten – die met heet water op maat gebracht worden en totaal GEEN effect hebben, worden onze apparaten individueel per patiënt vervaardigd (Custom made) en zijn wereldwijd door tientallen studies erkend als het meest efficiënt.c/ Werkzaamheid.


Het effect van het MRA is toe te schrijven aan:
– een verbreding van de bovenste luchtweg (BLW) tijdens de slaap;
– grotere spierspanning in BLW tijdens de slaap; en stabilisatie van de onderkaak en het tongbeen, hierdoor wordt het dichtklappen

   van de BLW door de tong verhinderd; door het naar voor brengen van de onderkaak.  

   Het naar voor brengen (titreren) is individueel verschillend en de meest gunstige therapeutische afstand wordt bij iedere patiënt

   afzonderlijk bepaald en vastgelegd.


fig 7. schematische voorstelling van de werking van het MRA


c. Bijwerkingen


KORTE TERMIJN EFFECTEN:


– droge mond 

- Overdreven speekselvloed

- Gevoelige gebitselementen

- Stijve kauwspieren/pezen

- Pijn aan de kaakgewrichten

- schade aan gebitselementen, restauraties


LANGE TERMIJN EFFECTEN:


– afname over-en voorbeet 

- posterieure openbeet

- relatieve mesio-occlusie

- toename voorwaartse beweeglijkheid van de onderkaak

- Paradontale problemen

- schade aan gebitselementen, restauraties

Bronnen: – Leerboek Slaap & Slaapstoornissen. J. Verbraecken – B. Buyse – H. Hamburger – V. van Kasteel – R. van Steenwijk (red.). Acco Leuven / Den Haag 2013
                 – Leven met Snurken en Apneu. N. de Vries, P-H van Mechelen.  Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2011.